Fintro - Groupe BNP Paribas

Nieuwe lokalen voor Chiro Lips

Koen Celis Koen Celis 2520, Emblem 9 sur 22 à Anvers

Décrivez votre projet

Sinds jaren groeit, door onze aandacht voor goede activiteiten en een goede communicatie met ouders ons ledenaantal gestaag. Daardoor zijn de lokalen, 40 jaar geleden na een brand in allerijl gebouwd, nu te klein aan het worden. Bovendien beginnen zij door de snelle constructie destijds, reeds slijtage te vertonen. Omdat we geen half werk willen leveren en aanvoelen dat we het aan onze leden, hun ouders en onszelf verplicht zijn om onze werking te houden in lokalen die voldoende ruim, modern en comfortabel zijn om aan hedendaagse standaarden te voldoen, zijn we begonnen aan ambitieuze verbouwingen. Onze keuken en sanitair worden volledig afgebroken en in een nieuw te bouwen blok ondergebracht met daarin een grote speelzaal en 2 afdelingslokalen. In een 2e stadium zal de voorgevel van de bestaande lokalen 2m vooruit komen om aangesloten worden op de nieuwbouw, om zo ruimte te bieden aan onze steeds talrijkere leden in een veilige en verantwoorde omgeving voor de jeugd van Lisp!

  • Nieuwe lokalen voor Chiro Lips
  • Nieuwe lokalen voor Chiro Lips
  • Nieuwe lokalen voor Chiro Lips
View map