Fintro - Groupe BNP Paribas

herdenkingsmonument overleden zorggebruikers

Els Verheyen Els Verheyen 3990, Peer-Wijchmaal 7 sur 13 dans le Limbourg

Décrivez votre projet

Het overlijden van een bewoner met mentale beperking roept telkens weer bij de medebewoners de behoefte op om een vaste plaats te hebben waar met de overledene kan gepraat worden of 'enkel' met hem/haar 'te zijn'. Het ritueel om naar een plek te trekken, die herinnert aan de overledene, geeft hen rust en werkt helend in het rouwproces. De verplaatsingen naar een kerkhof zijn dikwijls tijds- en kostenrovend. Daarom zouden we graag op ons terrein een monument/teken plaatsen. We zijn ervan overtuigd dat dit een belangrijke, positieve factor kan spelen in de rouwverwerking, de nood aan visualisatie is bij onze bewoners zeer groot. Tevens kunnen we op deze manier familie en vrienden van de overledene en de huidige bewoners samenbrengen, een extra stimulans om contacten met de buitenwereld te onderhouden. Dit geheel werkt zeker helend in de verwerking van een overlijden van onze bewoner.

  • herdenkingsmonument overleden zorggebruikers
  • herdenkingsmonument overleden zorggebruikers
  • herdenkingsmonument overleden zorggebruikers
View map