Fintro - Groupe BNP Paribas

Arkades

Elke Coorens Elke Coorens 2200, Herentals 18 sur 22 à Anvers

Décrivez votre projet

De ideeën om Arkades op te starten vonden hun oorsprong in de nood naar uitdaging van het kind en de jongere. Er zijn erg mooie initiatieven voor kinderen en jongeren, maar om de ‘mentale ik’ te voeden, is en was het erg triestig gesteld. Wat doe je met kinderen en jongeren die zich in hun vrije tijd op intellectueel vlak verder willen ontplooien? Er werd gezocht naar de interesses en op basis daarvan werd een naschools programma opgesteld en een vakantieaanbod. Sinds januari 2014 zijn we van start gegaan met onze activiteiten. Heel wat meer- en hoogbegaafde kinderen vinden hun weg naar ons. Arkades richt zich tot kinderen vanaf 5 jaar en jongeren. Alle activiteiten zijn voeding voor het brein. We werken vooral rond STEM en hebben hiervoor een keurmerk van Technopolis. Het is in de eerste plaats de bedoeling om eerder preventief aan de slag te gaan. Kinderen leren zichzelf en hun talenten kennen. Maar daarbij ook de valkuilen. De slogan dekt alles: ontdek - geniet - leer!

  • Arkades
View map