Fintro - Groupe BNP Paribas

Speelgroen voor het Noulaertsplein

Dries Beuselinck Dries Beuselinck 2650, Edegem 12 sur 22 à Anvers

Décrivez votre projet

De wijk Klein Molenveld in Edegem omvat een 300-tal woningen. Het Noulaertsplein vormt de centraal gelegen knoop ervan. De laatste jaren zijn heel wat jongere bewoners in de wijk komen wonen. Een aantal bewoners heeft met de organisatie van het wijkfeest een oude traditie nieuw leven ingeblazen. Dit kan op veel bijval rekenen van de bewoners van Klein Molenveld. Bij de ingeschreven deelnemers waren een opvallend deel (kleine) kinderen. Tijdens het feest kwam de vaststelling ter sprake dat het huidige speeltuintje een opfrisbeurt kan gebruiken. Zowel jonge ouders als 'jonge grootouders' blijken een mooi en verzorgd speeltuintje in de nabije omgeving te appreciëren. Ons voorstel is dus om het ontmoetend karakter van het centrale pleintje in onze wijk te versterken met enkele speeltoestellen, een petanquebaan en picknickbank. We mikken voor de speeltoestellen op kinderen tussen de 3 en 8 jaar.

  • Speelgroen voor het Noulaertsplein
View map