Fintro - Groupe BNP Paribas

Groene pleintjes en straten voor een buurt vol leven

An Gillis An Gillis 3300, Tienen 8 sur 17 en Brabant Flamand

Décrivez votre projet

Onze multi-culturele en -sociale buurt ligt in het hart van het historisch centrum van Tienen. Vele mooie gebouwen en pleintjes sieren het straatbeeld. Spijtig genoeg kampt onze buurt met zeer veel leegstand, zwerfvuil, een gebrek aan een identiteit en straatgroen. Wij hopen onze buurt zijn fierheid terug te geven! Met het Fintro budget kunnen we een stadsarchitect inschakelen voor het uittekenen van een groen- en belevingsplan voor de wijk tussen de Veemarkt en de Tiense Suikerraffinaderij. (Torsinplaats, Beauduinstraat, Lombardstraat, Kapucijnenplein, Minderbroederstraat, Bergstraat etc.). Deze blauwdruk voor de buurt kan gebruikt worden om jonge gezinnen, sponsors, bedrijven en het stadsbestuur aan te spreken om te investeren in onze buurt en er zo voor te zorgen dat deze plannen ook werkelijk invulling krijgen. We denken bijvoorbeeld aan een aantal bomen en struiken, het openmaken van de waterloop De Mene, het plaatsten van een aantal bankjes etc. (Bron voorbeeldfoto LAND)

  • Groene pleintjes en straten voor een buurt vol leven
  • Groene pleintjes en straten voor een buurt vol leven
  • Groene pleintjes en straten voor een buurt vol leven
View map