Fintro - Groupe BNP Paribas

TERUG NAAR DE BRON: Herbronnen via zuiver en vitaal drinkwater.

Raphaël Claessens Raphaël Claessens 8420, De Haan 9 sur 10 en Flandre Occidentale

Décrivez votre projet

Mijn project heeft een aantal invalshoeken: sociaal, ecologisch, sensibilisering/didactisch en financieel. In willekeurige volgorde. In onze straat is een basisschool, met veel schoolgaande jeugd. Vooral de ouders van de jongste kinderen brengen hun kinderen naar school. Vaak is iedereen gehaast. Deze zelfde schoolgemeenschap (en natuurlijk de hele buurt) koopt jaarlijks veel flessenwater in vervuilende plastic verpakkingen. In onze kustgemeente De Haan zien we dit afval maar al te vaak op onze stranden. Vroeger was bij ons - en nog steeds in India of Africa - de waterput of -bron de plaats waar we elkaar dagelijks ontmoeten. Om zuiver drinkwater te komen halen, maar ook om ervaringen uit te wisselen of het laatste nieuws te vernemen. Het buurt- en dorpsleven speelde zich goeddeels af rondom deze plaats van 'het water'. Dus laten wij een filtersysteem van Jungbrunnen installeren aan het schooldomein en een win - win situatie creëren. Zuiver water en sociale interactie

  • TERUG NAAR DE BRON: Herbronnen via zuiver en vitaal drinkwater.
  • TERUG NAAR DE BRON: Herbronnen via zuiver en vitaal drinkwater.
View map