Fintro - Groupe BNP Paribas

Start2Play

Sarah Van Hauwaert Sarah Van Hauwaert 8830, Gits 1 sur 10 en Flandre Occidentale

Décrivez votre projet

Het basisonderwijs Dominiek Savio in Gits biedt buitengewoon onderwijs aan voor kinderen met een neuro-motorische beperking. Hun speelplaats was aan vernieuwing toe: losliggende tegels, lekkend afdak, ontoegankelijk speelbos, kapotte speeltuigen, ... . Om dit te kunnen realiseren werd de werkgroep Start2Play opgestart. Er werd een plan getekend waar veiligheid, toegankelijkheid en kindvriendelijkheid centraal staan. Er werden en worden heel wat acties op touw gezet: tombola, een vormingsavond, sponsortocht, … Dit bracht al wat geld in het laadje maar om niet steeds op ouders en familie van onze leerlingen te rekenen, richten we ons tot jullie. Stem je ook voor ons voor het resterende bedrag? Zo kunnen we onze plannen verder uitwerken. We gaan voor een speelse, mooiere buurt.

  • Start2Play
  • Start2Play
  • Start2Play
View map