Fintro - Groupe BNP Paribas

Een PONY-SNOEZELCARAVAN voor kinderen met een beperking

Wendy Van Nuffel Wendy Van Nuffel 2235, Hulshout 14 sur 22 à Anvers

Décrivez votre projet

De Ponyhoef vzw is een initiatief dat kinderen met een beperking, binnen een huislijke sfeer, laat genieten van pony’s. Wij zouden graag onze snoezelactiviteiten nog wat uitbreiden voor kinderen met ernstige beperkingen en een SNOEZELPROJECT willen realiseren : een snoezelcaravan inrichten in een ponythema en daarbij onze kleine shetlandpony inschakelen om te knuffelen, waar te nemen met hun zintuigen. Tijdens het snoezelen zijn het vooral zintuiglijke waarnemingen die aan bod komen . Door alle prikkels in en rond de caravan worden kindjes met een ernstige beperking aangesproken en ouders kunnen hun kind een zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden, buiten in de natuur. Het prijzengeld zou dus aan een mooi initiatief besteed worden. Er is voor deze kindjes bijna geen aanbod en wij zouden de kindjes met een handicap uit de buurt dus een mooie activiteit kunnen aanbieden.

  • Een PONY-SNOEZELCARAVAN voor kinderen met een beperking
  • Een PONY-SNOEZELCARAVAN voor kinderen met een beperking
View map